You are currently viewing Cóż to takiego ten coaching

Cóż to takiego ten coaching

Trudno jest wskazać jedną definicję coachingu. Na przestrzeni lat powstało wiele klasyfikacji oraz podziałów mających za zadanie usystematyzowanie tego procesu.

Według Polskiej Izby Coachingu, coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości jego życia.

Czym dla mnie jest coaching?

To partnerska relacja pomiędzy coachem a klientem, w której stwarzana jest przestrzeń do refleksji. Pierwsze skrzypce gra klient. To on jest autorem celu, ma motywację do zmiany, chce podniesienia swoich umiejętności i poprawy jakości życia.  Coach towarzyszy klientowi w procesie, jest to wspólna droga, której rezultatami zostaje obdarowany klient.

Kim jest coach?

Coach jest przewodnikiem, towarzyszem podróży, który wykorzystuje całą swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności pomagając  klientowi w wydobywaniu jego potencjału.

Coaching ukierunkowany jest przede wszystkim na praktykę, na wprowadzaniu zmian i wkraczaniu na nowe, nieznane dotąd tereny. Z założenia jest pozytywny i koncentruje się na efektach. Coaching dostarcza narzędzia, uczy nowych umiejętności, pomaga przekraczać ograniczające przekonania, pomaga odkrywać wspierające wartości. Coach nastawiony jest na pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi, kierunków zmian i działań zwiększających efektywność i jakość funkcjonowania.

Coaching ma jasno określoną formę, jest planowany, ma swoją strukturę, której ramę trzyma coach.

Zapraszam do wspólnej podróży,

Sylvia Lange